لوگو پرچم سازی پاسارگاد

پایه سنگی

پایه پرچم رومیزی سنگی متداول ترین نوع از پایه های پرچم رومیزی بوده که از یک بخش پایه ای سنگی و یک میله تشکیل شده است. سنگ پایه از جنس مرمر و به ابعاد اندازه ای معین که سنگینی و ایستایی ثابتی ایجاد نماید ساخته شده است.

تومان20,000