لوگو پرچم سازی پاسارگاد

پایه پنجه شیری

پایه پرچم تشریفات مدل پنجه شیری نیز دارای مشخصات مشابه نمونه خورشیدی است و تنها تفاوت آن در مدل پایه آن که به شکل پاهای شیر است می باشد. از این رو یک بخش پایه ای از جنس فلز چدن و به شکل سه پای شیر که همراه با یک لوله فلزی مرتفع ارائه می گردد.

تومان270,000