لوگو پرچم سازی پاسارگاد

پرچم تشریفات مخمل

ابعاد پرچم تشریفات ایران ۹۰ سانتی متر در ۱٫۵ متر بوده و پس از اتصال به ملیه پرچم با حالت مخروطی شکل ایستایی زیبایی را به نماش خواهد گذاشت.

تومان750,000